Tamamen yenilebilir içeriklerden oluşur. 
Emzirme öncesinde silinmesine gerek yoktur. 
Meme ucunda oluşan çatlakları engellemeye yardımcı olur. 
Sizin ve bebeğinizin cilt florası ile uyumludur.
Yapay koku, boyar madde ve koruyucu içermez