ÖN BİLGİLENDİRME FORMU


1. Satıcı’ya İlişkin Bilgiler

Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Fax :
E-Posta Adresi :
Şikayet Hattı:


2. Sözleşme Konusu Ürün/Hizmet Bilgileri

İşbu kısımda, Sözleşme konusu ve aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürün/hizmetin temel özellikleri ve açıklanmakta ve ALICI Sözleşme konusu ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmektedir. Bu Ön Bilgilendirme Formu’ndaki bilgiler, internet sitesi üzerinden satışa uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

Ürün Adı , kodu : … adet
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli ve Planı : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :
Kargo Ücreti : … -TL

Ürün/ler, detay bilgilerinde belirtilen iş günü içerisinde Müşteri tarafından belirtilen kişilere ve tercih etmiş olduğu adresinize gönderilmek üzere kargo firmasına teslim edilir.


3. Geçerlilik Süresi

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak Müşteri’ye sunulan tüm bilgiler ve yükümlülükler satış anından, Müşteri’ye teslim ile cayma hakkını da kapsayan süre için geçerli olup, bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen satış şartlarıyla bağlı kalınmadığı ihtar olunur.


4. Cayma Hakkı

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, Müşteri ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde Satıcı’ya bildirimde bulunulması şarttır.

Niteliği itibariyle; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ürün detay kısmında \"iade alınamaz\" ibaresi geçen ürünlerde iade kesinlikle kabul edilmemektedir. Paketi ya da jelatini açıldığı takdirde kozmetik ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve parfümler iade edilememektedir. Kopyalanabilir ürünlerin (VCD, DVD, vb.) ve tek kullanımlık ürünlerin orijinal ambalajının açılması halinde iadeleri gerçekleşmemektedir.

Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

a. Her türlü Kozmetik Ürün
b. İç Giyim Ürünleri
c. Her türlü Kişisel Bakim Ürünü
d. Her türlü Yazılım ve Programlar
e. DVD, VCD, CD ve Kasetler
f. Orijinal paketlemesi ile (ör. jelatin vb.) satılan tüm teknolojik ürünler (kulaklıklar, mobil cihazlar, telefon ve tablet kılıfları vb.)
g. Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)


5- Genel Hükümler

5.1 Tüketici, işbu Form'da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. Tüketici; işbu Form'u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.3 Kargo firmasının, Ürünler'i Tüketici'ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Tüketici'ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.4 Satıcı, Ürünler'in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 Satıcı, Ürünler'in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Tüketici'yi bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

5.6 Satıcı, Ürünler'in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici'ya bildirir ve 14 (ondört) günlük süre içinde toplam bedeli Tüketici'ye iade eder.

5.7 Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.8 Ürünler'in bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Tüketici Satıcı'nın bildiriminden itibaren en geç (3) üç gün içinde, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'ya iade eder. Satıcı'nın Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.


5. Geçerlilik

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, elektronik ortamda Müşteri tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.


6. Yetkili Mahkeme

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetine, İl Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.Müşteri

Ad - Soyad :
TC Kimlik No:
E-Posta Adresi :
Tarih :