BT MODA İLETİŞİM REKLAM TANITIM YAYINCILIK A.Ş.

BAŞVURU FORMU

Başvuru Hakkının Kanun Kapsamı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır) KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınıza Mevzuata uygun olarak dönüş yapılacaktır. Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir.

Başvuru Sahibi'nin hakları aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuru Yöntemi ve Bilgiler:

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Veri Sorumlusu olan BT Moda İletişim Reklam Tanıtımı Yayıncılık A.Ş.’ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki başvuru yöntemleri veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. BT Moda İletişim Reklam Tanıtımı Yayıncılık A.Ş. “yazılı” olarak yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak tablodaki yöntemlerden biri ile yapılacaktır. Noter vasıtasıyla başvuruda bulunabilirler. Elektronik posta yolu ile yapılan başvurular için bu formun çıktısını almaya gerek yoktur. Başvuru Sahibi, yazılı başvurularda aşağıdaki açıklamalara dikkat  etmelidir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Adresi

Başvuradaki Zorunlu Bilgiler

İadeli Taahhütlü Mektup/ Noter Vasıtasıyla

Levent Mah. Çamlık Cad. No:25 Beşiktaş/İstanbul

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Şahsen Başvuru

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı     Elektronik     Posta (KEP) Yoluyla

    [email protected]

Kayıtlı e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik Posta Yoluyla

[email protected]

E-postanın   konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru Sahibi; BT MODA'ya üye olurken sisteme kaydettiği e- posta  adresi kullanılarak yapılıp yapılmadığı teyit edilerek, işbu e-posta adresi kullanılarak yapılan talepler kabul edilecektir.

Güvenli Elektronik İmza İle İmzalanmış Elektronik Posta Yoluyla (KEP)

[email protected]

E-postanın   konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Bilgi Talebi” yazılacaktır.

   Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Cep Telefonu ve Telefon Numarası:

E-posta Adresi:

İkamet veya İş yeri Adresi:

 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

...........................................................................................................................................

..

...........................................................................................................................................

....

...........................................................................................................................................

...

...........................................................................................................................................

....

...........................................................................................................................................

....

...........................................................................................................................................

Başvurunun Sonuçlandırılması

Başvuru Sahibi'nin kişisel verilerine ilişkin talebini BT MODA İLETİŞİM REKLAM TANITIMI YAYINCILIK A.Ş.’ye yazılı olarak ve bu başvuru formu kapsamında açıklanan yöntemlerle iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre talebin BT MODA İLETİŞİM REKLAM TANITIMI YAYINCILIK A.Ş.’ye ulaştığı tarihten itibaren (30) gün içinde sonuçlandıracak ve Başvuru Sahibi’ne elektronik ortamda iletecektir.

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri paylaşımlarının önlenmesi amacıyla BT MODA İLETİŞİM REKLAM TANITIMI YAYINCILIK A.Ş., Başvuru Sahibinden kimlik doğrulaması için bilgi talebinde bulunabilir. BT MODA İLETİŞİM REKLAM TANITIMI YAYINCILIK A.Ş. ayrıca başvurunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, Başvuru Sahibi’ne başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, yazılı olarak yapılan başvurularda kimlik ve yetki tespiti için BT MODA İLETİŞİM REKLAM TANITIMI YAYINCILIK A.Ş. ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret Başvuru Sahibine yansıtılabilir (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ- Madde 7). Başvuru Sahibi, bu form kapsamında iletmekte olduğu taleplere ilişkin bilgilerinin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması durumunda BT MODA İLETİŞİM REKLAM TANITIMI YAYINCILIK A.Ş.’nin söz konusu başvurudan doğmuş, doğacak taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini bize belirtiniz. (Örneğin: Adresime gönderilmesini, E-posta adresime gönderilmesini, Elden teslim almak istiyorum gibi...)

Başvuru Sahibi Adı ve Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alıveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler (cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için KVKK ve Gizlilik Politikası ve Çerez Politikaları inceleyebilirsiniz